Historia

Una mica d’història sobre l’Associació

L’Associació Catalana Amics del Bonsai neix el 8 de juny de 1983 en una reunió que es va celebrar en els serveis territorials del departament de cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió es va decidir crear una associació de persones i grups que s’interessessin pel bonsai i celebrar una exposició per a promoure i posar en marxa aquesta associació.

De bon principi es va trobar molta acceptació i més col·laboració de l’esperada. Després de superar algunes dificultats es va realitzar l’exposició EXPOBONSAI-84 com a resultat de l’entusiasme i l’esforç de tots els amics del bonsai que es coneixien.

Els objectius de l’Associació Catalana van ser promoure i dignificar l’art del bonsai en el nostre país establint llaços de comunicació i intercanvi entre les persones i grups interessats pel bonsai.
El 26 de maig de 1984 es va celebrar l’assemblea constituent on es van presentar, discutir i aprovar els punts bàsics sobre allò que s’organitzaria a l’associació. Es va escollir la comissió gestora que s’encarregaria de portar a bon fi les decisions de l’assemblea.

Tota persona inscrita amb anterioritat es considerarà sòcia fundadora.
Són alguns impulsors i creadors de l’associació segons consta a l’acta fundacional:

Sr. Pere Durán i Farell

Sr. Joan Garriga i Pujol

Sra. María Rosa Bonet i Balaguer

Sr. Josep Maria Montserrat i Martí

Sr. Rafael Pérez Casanovas

Sra. Montserrat Tortras de Balcells

Sr. Xavier Tortras i Monclús

Sr. Faust Vergés i Casadesús

A la nostra primera exposició del 1984 que marca l’assemblea constituent es van presentar un total de 179 arbres de 60 expositors, el que ens dóna una idea de la bona acceptació de l’associació des d’un principi.
Avui en dia els nostres objectius segueixen sent els mateixos encara que incorporant la tecnologia dels nostres dies. Un clar exemple és aquesta pagina web, utilitzada per a difondre l’art i poder-nos relacionar amb altres associacions de la resta del món, exposant els nostres treballs i captant tot el que ens arribi de l’exterior amb el fi de millorar la nostra afició. Un altre dels nostres objectius és poder disposar d’un lloc on el soci i les persones que ja no es poden dedicar a aquest art puguin deixar els seus arbres ben cuidats i juntament amb els arbres que es treballen en l’associació es pugui anar formant una col·lecció i una exposició permanent.